Teenused

Kõik teenused

Korteriühistule

Iga korterelamu väärib korraliku haldamist ja hooldamist. Üldiselt vastutab maja haldamise eest korteriühistu juhatus, kelle pädevuses on korraldada vajalikud hooldustööd. Kõik hoone tehnosüsteemid vajavad regulaarset hooldust, parandamist ning vajadusel ka remonti. 

Pakume Tallinnas ja Harjumaal asuvatele korteriühistutele koostööd. Kõige mugavam viis selleks on sõlmida hooldusleping, milles kajastuks avariiolukordade lahendamine esmajärjekorras, küttesüsteemide ettevalmistus kütteperioodiks ja järjepidev tehnosüsteemide hooldus, veevarustuse ja kanalisatsiooni hooldus ning ennetusremont, üldelektritööd ning muu lepinguga sätestatavad tööd. Lepinguliste klientidele kehtivad hinnakirjast soodushinnad, seda siis kui tellimus esitatakse KÜ poolt või selle maja korteriomaniku poolt.  

Korterelamu hooldamine ja tehniline teenindamine on kliendile eriti mugav siis, kui hooldusettevõttel on ööpäevaringne ligipääs hoone tehnosüsteemide juurde. Avariiolukorral on tihti vajalik ligipääs keldrisse, pööningule või soojussõlme – kui avarii tekkimise ajal ei ole vastutavat korteriühistu liiget kohal, võib olukorra likvideerimine võtta kauem aega. Hoolduslepingu sõlmimisel tagab korteriühistu juhatus hoone tehnosüsteemidele korrektset hooldust (sh hoolduspäevikute täitmist); kindlat ettevõtet, kes koheselt reageerib avariiolukorrale ning lisaks ka majaelanikud alati teavad, kes vastutab tehnosüsteemide eest.

Avariiliste situatsioonide vältimiseks on vajalik järjepidev tehnosüsteemide hooldus, hoolikas ettevalmistus talveperioodiks ning torude ja soojustrasside eelnev diagnostika.

Kõrgete teadmistega, hea varustuse, kaasaegse tehnikaga, oma transpordi ja kindla ehitustehnikaga, tagame uue põlvkonna avariiteenistuse!

 Kõikidele töödele anname garantii.

 

Vee-, kütte-, avariiteenused

24 tundi / 7 päeva nädalas

 

HELISTAGE 58224263HINNAKIRI

Kirjuta meile

Info

Toru SOS OÜ Reg.kood: 12620564

Lastekodu 48, Tallinn 10144

infotorusos@gmail.com

6357752, +372 58224263

Lastekodu 46, Tallinn

Võtame vastu makseid krediitkaartidega

Võtame vastu makseid krediitkaartidega

< !--
Andy Tran

58224263

HELISTAGE MEILE

--->