Kõik teenused

Kaevetööd

Välistrasside avariil või remondi vajaduse puhul teostame laia valikuga kaevetöid ja erinevaid kaevetöödega seotud teenuseid. 

Kliendi tellimusel teostab meeskond objekti ülevaatust, määrab lekkekoha ning korraldab vajalikud kaevetööd – torustiku lahtikaevamine, torustiku paigaldamine, vajadusel kanalisatsioonikaevu või siibrikaevu ehitamine, taastustööd, asfalt, haljastus jne.

Enne kaevetöödega alustamist on vajalik teostada ka eeltööd – vajadusel kaeveloa vormistamine, kaevetöö ala ümbritsemine ja liikluskorraldusmärgistus. 

Kaevetööluba on vajalik kaevetööde tegemiseks Tallinna linna avalikult kasutataval teel, väljakul või haljasalal. Kaevetööde taotlemiseks vajalikud tingimused on kirjeldatud Tallinna linna kaevetööde eeskirjas mis reguleerib kaevetööde teostamist, sh avariiolukorral.  Vastavalt määrusele kaevetöö on maapinnast arvestatuna enam kui 30 cm sügavuste süvendite kaevamine avalikul maa-alal. Kaevetööluba on luba, mis annab õiguse kaevetöö tegemiseks, määrab tingimused ja tähtaja ning eeldab projektdokumentatsiooni koostamist ja kooskõlastamist projekteerimistingimustes ettenähtud asutustega.

Avariikaevetöö tegemiseks ei ole nõutav kaevetööluba, kui teekonstruktsioon ja haljastus taastatakse hiljemalt kolme ööpäeva jooksul. Avariikaevetöö teostatakse avariikaevetöö akti alusel ning kehtivad kõik kaevetööde eeskirja nõuded, va ehitusloaga projekti koostamine ja kaevetööloa taotlemine. Avariikaevetöö teostaja peab teavitama kirjalikult enne kaevetöö alustamist ja 30 minutit enne lõpetamist avaliku maa-ala haldajat (Tallinna Kommunaalamet või vastav linnaosa valitsus) transpordiametit (kui kaevetöö tõttu on suletud liiklus ja/või ühissõidukiliiklus), avariikaevetöö asukoha järgset linnaosa valitsust, samuti kaevekohas asuvaid tehnovõrkude valdajaid, näidates ära avariikaevetöö koha, avariikaevetöö põhjuse, töö alguse ja lõpetamise kuupäeva ja kellaaja, kaevaja nime ning töö eest vastutava isiku ametikoha, nime ja telefoninumbri.  

Oma kinnistu piires kaevetööde teostamisel kehtivad Ehitusseadustiku sätted ning täpsemalt reguleeritakse kohaliku omavalitsuse määrustega ja eeskirjadega. Reeglina kaeveluba ei pea taotlema, kui töid teostatakse oma kinnistu piires, ei kaeva sügavamale kui 30 cm ning kinnistul ei ole teiste isikute omandis olevaid tehnovõrke. Muudel tingimustel on vajalik projekt ja tehnovõrkude valdaja kooskõlastus.

Vee-, kütte-, avariiteenused

24 tundi / 7 päeva nädalas

 

HELISTAGE 58224263HINNAKIRI

Kirjuta meile

Info

Toru SOS OÜ Reg.kood: 12620564

Lastekodu 48, Tallinn 10144

infotorusos@gmail.com

6357752, +372 58224263

Lastekodu 46, Tallinn

Võtame vastu makseid krediitkaartidega

Võtame vastu makseid krediitkaartidega

< !--
Andy Tran

58224263

HELISTAGE MEILE

--->