Teenused

Kõik teenused

Drenaaž

Järjest laieneva ehitustegevuse tagajärjel vähenevad võimalused pinna-, pinnase ja lumesulamisvee immutamiseks. Rajame korterelamute ja eramajade kinnistutelt pinnavee, pinnasevee ja muu liigvee ärajuhtimiseks drenaažisüsteeme, juhime ära kevadised lumesulamisveed ning elamute katustel ja muudel kõvapindadel kogutud sademeveed. Veeäravoolu- ja drenaažisüsteemid kaitsevad Teie kinnistut ja elamu keldreid uputuse eest ning pikendavad maja vundamendi eluiga.

Drenaaži ülesandeks on hoida pinnasevesi maja vundamendist eemal. Korralikult töötav drenaaž kaitseb hoone vundamenti ning vesi ei pääse keldrisse või vundamendi alla. Drenaažitorude augulised seinad lasevad pinnaseveel imbuda drenaažitorru, mis juhib liigse vee hoonest eemale. Drenaažitorustik paigaldatakse kaldega 5-10 mm ühe meetri kohta keskmise fraktsiooniga killustiku padjale ning kaitstakse pinnase imbumise eest geotekstiiliga. Süsteemi hooldamiseks paigaldatakse vaatluskaevud, mille kaudu saab vajadusel süsteemi survepesuga puhastada. 

Sademeveetorustik paigaldatakse reeglina paralleelselt drenaažitorustikuga ning kasutatakse teist tüüpi toru. Sademevee äravoolu kaevusse on vajalik paigaldada tagasilöögiklappi, mis takistab uputuse ajal vee tagasitulekut.

Mõned eksperdid leiavad, et drenaažisüsteem on vajalik vaid keldriga vundamendiga majale. Keldrita vundamendiga hoone puhul piisab katuselt mahavalguva sadavee ärajuhtimist ning  drenaaži kasutada õueala kuivendamiseks. 

Enne suurema ehitise drenaaži rajamist tasub tellida pinnase geoloogiline uuring, mis annab ülevaate pinnasevee taseme kohta. Oma kinnistu piires kaevetööde teostamisel kehtivad Ehitusseadustiku sätted ning täpsemalt reguleeritakse kohaliku omavalitsuse määrustega ja eeskirjadega. Reeglina on vajalik projekt ja tehnovõrkude valdaja kooskõlastus.

Vee-, kütte-, avariiteenused

24 tundi / 7 päeva nädalas

 

HELISTAGE 58224263HINNAKIRI

Kirjuta meile

Info

Toru SOS OÜ Reg.kood: 12620564

Lastekodu 48, Tallinn 10144

infotorusos@gmail.com

6357752, +372 58224263

Lastekodu 46, Tallinn

Võtame vastu makseid krediitkaartidega

Võtame vastu makseid krediitkaartidega

< !--
Andy Tran

58224263

HELISTAGE MEILE

--->